biuro@remineral.pl

+48 885 43 70 62

Skontaktuj się z nami
  1. pl
  2. de
  3. en

Działalność badawczo - rozwojowa  (B + R)

Prace badawczo-rozwojowe są jednym ze strategicznych obszarów działalności ReMineral. Na każdym etapie pozyskujemy i rozwijamy know-how dotyczące modyfikacji cech produktów, rozwijania innowacyjności we wdrażanych technologiach i procesach produkcji. Systematycznie prowadzone badania naukowe oraz analizy dotyczące pozyskiwania materiałów odpadowych, przeobrażania ich w surowce wtórne a następnie wdrażanie ich do ponownego użytku znajdują zastosowanie we wszystkich wewnętrznych procesach firmy:

 

  • modyfikacja i uzdatnianie właściwości materiału-produktu

  • wprowadzanie zmian w procesach produkcji stosując eksperymentalne działania poparte badaniami laboratoryjnymi i pół-przemysłowymi

  • techniczne testowanie produktów lub procesów

  • efektywna logistyka i transport materiałów z uwagi na aspekty ekologiczne i ekonomiczne

  • współpraca z odpowiednio dobranymi kontrahentami, mającymi wspólne cele i odpowiednie doświadczenie

 

Praktyczny aspekt prowadzonych przez ReMineral prac badawczo-rozwojowych to najczęściej odkrywanie nowych zależności i związków w procesie zastępowania surowców naturalnych surowcami wtórnymi, realizując w ten sposób główne założenia zaleceń Komisji Europejskiej w obszarze Gospodarki Obiegu Zamkniętego, Europejskiego Zielonego Ładu, Neutralności Klimatu do 2050 r., Europejskiej Mapy Drogowej 2050 - Surowce Wtórne. Wynikiem tych prac mogą być dalsze odkrycia, wynalazki, nowe hipotezy, koncepcje i teorie. ReMineral jest również na bieżąco z programami rządowymi, dotyczącymi naukowego i naukowo-technicznego rozwoju państwa.

ReMineral Sp. z o.o.