Poprzez opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii ReMineral realizuje strategie na rzecz zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarki, w ramach której wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych poprzez zastąpienie ich zasobami wtórnymi. Opracowywanie technologii i instalacji do odzysku wartościowych surowców z odpadów poprzemysłowych to działanie zgodne z zaleceniami gospodarki obiegu zamkniętego oraz bezpośrednie wsparcie systemów na rzecz ochrony środowiska i klimatu poprzez mniejsze eksploatowanie zasobów naturalnych i zmniejszenie energochłonności, co wpływa na redukcję emisji CO2 w procesach produkcji np. materiałów budowlanych.

 

Strategicznym celem ReMineral jest opracowywanie innowacyjnych technologii i instalacji uzdatniania odpadów pochodzących z energetyki zawodowej, spalającej paliwa kopalne oraz z przemysłu górniczo-hutniczego. Uboczne produkty spalania oraz odpady pochodzące z produkcji stali lub metali nieżelaznych odpowiednio uzdatnione i aktywowane stanowią pełnowartościowy składnik materiałów budowlanych oraz innowacyjnych, niskoemisyjnych kompozytów.

 

Stosowanie surowców wtórnych do produkcji materiałów budowlanych poprzez zastąpienie surowców naturalnych i energochłonnego klinkieru portlandzkiego jest głównym kierunkiem w ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych jakim jest dwutlenek węgla CO2.

 

Kadra ReMineral realizowała kilka dużych i innowacyjnych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy oraz we współdziałaniu w dużych konsorcjach projektowych.

Innowacyjne technologie

biuro@remineral.pl

+48 885 43 70 62

Skontaktuj się z nami
  1. pl
  2. de
  3. en

ReMineral Sp. z o.o.